Hjärnstorm

Daniel J Siegel:
HJÄRNSTORM

BESTÄLL HÄR! Pris 220 kr 

Här kan du läsa ett smakprov ur "Hjärnstorm"

Behöver du en pedagogisk vägkarta för att som vuxen kunna vara till hjälp under de omtumlande ungomsåren? Eller är det du själv som ung vuxen som vill hitta nycklarna för att utvecklas och må bra under denna viktiga del i livet?

Hjärnstorm – överlev tonårstiden med forskningens hjälp är en bok med redskap för att överleva, utvecklas och må bra under denna viktiga period i livet, skriven av Daniel Siegel, klinisk professor i psykiatri vid UCLA School of Medicine. Under denna intensiva utvecklingsperiod knyter vi relationer med jämnåriga, söker nya upplevelser och tar risker. Siegel hjälper oss att se vilka strategier som fungerar för både vuxna och unga – vilka gränser som behöver sprängas och vilka gränser vuxenvärlden kan sätta. 

Siegel menar också att vuxenvärlden har mycket att lära av ungdomstiden. Stadigt förankrad i forskningen om den unga hjärnan (12-24 år) avlivar Daniel Siegel ett antal myter om hjärnan under ungdomstiden, som att den är omogen och inte fungerar så ”vuxet” som den borde. Om vuxna lär sig av den unga hjärnans styrkor kan tomheten och bristen på mening som många känner i vuxenvärldens ekorrhjul försvinna - och gapet mellan generationerna samtidigt minska.

Boken innehåller faktabaserade kapitel om hjärnan, anknytningsrelationer och vår utveckling från barn till vuxna. Till varje kapitel hör övningar och verktyg som bygger på de nya kunskaper om hjärnan som Siegel tidigare även presenterat i banbrytande böcker som The Mindful Brain, The Developing Mind och Mindsight. Hjärnstorm var på New York Times bestseller-lista 2014 och boken riktar sig till både föräldrar och unga vuxna. Lärare och andra som arbetar med tonåringar och unga vuxna har också stor nytta av bokens budskap och praktiska verktyg.

Pris 220 kr
Utgivningsdatum: september 2016

BESTÄLL HÄR! 

Pressinformation

Läs mer...

Bryt vanans makt

Pema Chödrön:
BRYT VANANS MAKT

BESTÄLL HÄR! Pris: 139 kr 

Här kan du läsa ett smakprov ur "Bryt vanans makt"

Pema Chödrön ger oss i Bryt vanans makt vägledning när inre krav och gamla vanemönster sätter krokben för oss. Hon visar insiktsfullt hur vi får syn på dessa inre hinder – de som får oss att gå i baklås eller fastna i oönskade känslospår – och hur vi kan hantera dem. Budskapet är att hindren då löses upp och att vi vinner en inre frihet som öppnar nya möjligheter i livet.

När vanans makt bryts får vi dessutom tillgång till de grundläggande kvaliteter som alla människor bär på: en naturlig intelligens, värme och öppenhet. Då börjar vi vandra en väg som präglas av fria val, insiktsfullhet och ansvarstagande.

Om vi har tillit till vår förmåga att göra kloka val kan vi släppa taget om gamla mönster. Pema Chödrön menar att det är hög tid för oss alla att odla den tilliten. På sitt varma och uppmuntrande sätt delar hon med sig av egna insikter och övningar utifrån den buddhistiska tradition hon är förankrad i. Hon uppmanar oss att våga ta språnget och byta riktning, till gagn för oss själva, för dem vi har omkring oss och för vårt utsatta jordklot.

Pris: 139 kr
Utgivningsdatum: december 2016

BESTÄLL HÄR! 

Pressinformation

Läs mer...

Bryt vanans makt

Peter Fowelin:
EN DAG I SÄNDER

BESTÄLL HÄR! Pris 139 kr 

Här kan du läsa ett smakprov ur "En dag i sänder"

”Se på bilden här!” sa läkaren och pekade på skärmen. ”Läget är mycket allvarligt. Men vi har kommit fram till att vi törs stråla. Vi tror att det i alla fall kan stoppa tillväxten, och i bästa fall få tumören att gå tillbaka en del.”

”Okej”, sa jag. ”Vet ni något om hur länge ...”, fortsatte jag utan att fullfölja meningen. Hon skakade på huvudet. ”Men om ett år sitter vi inte här?” försökte jag för att få något slags svar.

”Nej, det gör vi inte”, svarade hon. Tonen i hennes röst sa mig att det inte var någon idé att ställa följdfrågor.

I januari 2014 får Peter Fowelin beskedet att hans fru och livskamrat Kerstin har en hjärntumör som ger henne kort tid kvar att leva. I En dag i sänder skildras de två år om sedan följde, allt sett genom Peters ögon i form av ett samtal med Kerstin efter hennes död, och från platser de har gemensamt: steniga stränder på Öland, skogsbryn med sjungande vårfåglar och radhuset med sina minnen. Läsaren får i boken vandra i författarens fotspår och skildringar från sjukdomstiden varvas med minnesbilder från det liv de båda levt tillsammans i trettio år. Det är en vandring i sorg och saknad, men lika mycket i kärlek och värme - och som visar hur vi med ödmjukhet kan förhålla oss inför livets oförutsägbarhet. 

Pris 139 kr
Utgivningsdatum: januari 2017

BESTÄLL HÄR! 

Pressinformation

Läs mer...

Stillhet i förskola och skoa

Anna Bornstein:
STILLHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

BESTÄLL HÄR! Pris: 195 kr 

Här kan du läsa ett smakprov ur "Stillhet i förskola och skola"

Vi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och utveckling för oss själva, våra barn och barnbarn. Men verkligheten är att barn och vuxna i dag är splittrade, oroliga och stressade. Var femte elev i den svenska grundskolan mår dåligt. Bristande trygghet och studiero var 2016 den vanligaste orsaken till Skolinspektionens kritik av skolor – och samtidigt har pedagoger i förskola och skola ambitioner och arbetsbördor som är närmast övermänskliga.

Stillhet i förskola och skola visar hur situationen med enkla medel kan hjälpas upp. Boken har skrivits Anna Bornstein, författare till ett dussintal böcker och initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda (http://dreamofthegood.org/), där bokens stillhetsmetodik utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Metodiken har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse (qigong/yoga). Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära ut övningarna till barn och elever från förskola till gymnasium. Lärarnas arbete och deras reflektioner och erfarenheter återges. Barnens och elevernas respons får vi också ta del av, liksom av övningarnas effekter, belysta med hjälp av medicinsk och neurologisk forskning.

Stillhet i förskola och skola är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Bokens många övningar och praktiska exempel gör den läsvärd för alla som upptäckt att barn och unga älskar stillhetsstunder.

Pris: 195 kr
Utgivningsdatum: 30 oktober 2017

BESTÄLL HÄR! 

Pressinformation

Läs mer...

Beställ Mötas på riktigt

Per Hörberg: 

MÖTAS PÅ RIKTIGT 

BESTÄLL HÄR! Pris 245 kr

Här kan du läsa ett smakprov ur "Mötas på riktigt"

Per Hörbergs bok "Mötas på riktigt – professionellt och personligt" riktar sig till alla som har insett hur viktig den personliga närvaron i varje möte är, om det så är ett möte på jobbet, med en vän eller med sin partner. Per Hörberg talar i boken till våra djupt mänskliga behov och ger samtidigt konkreta tips på vad vi behöver tänka på för att skapa meningsfulla möten – en verktygslåda för alla som vill mötas på riktigt, i jobbet och privat.

I boken ställs frågan till vilken nytta arbetsveckorna på företag och organisationer fylls  med möten när möteskvaliteten brister och avsikten med mötena är oklar. Per Hörberg ger många konkreta tips på vad vi behöver tänka på för att skapa bra möten, och boken passar för alla som leder eller deltar i möten på jobbet. Här visas hur organisationer kan skapa förutsättningar för riktigt meningsfulla möten. Effektivare hävstång för framgång finns inte!

"Mötas på riktigt" är också en praktisk filosofibok för vardagens alla möten, privat och professionellt. Till skillnad från andra böcker om mötesteknik ställs frågan om inte alla möten har något gemensamt. Livet består till stor del av att möta andra människor. Ett möte blir inte meningsfullt bara av det som sägs, det krävs också ett lyssnande, ett gemensamt syfte och respekt för varje deltagares behov. Boken riktar sig till alla som har insett hur viktigt det personliga i varje möte är.

"Mötas på riktigt" inspirerar till välbefinnande och till effektfullhet. Självledarskap, självkännedom och självmedkänsla är några av nyckelorden, som förklaras med hjälp av rykande aktuella kapitel om mindfulness och mentalisering.  Äkta möten lockar fram vårt inre, lugna landskap även under stressiga dagar. Mötas på riktigt är en guide för att skapa de möten du vill ha – professionellt och personligt!

Pris 245 kr
Utgivningdatum: december 2015

BESTÄLL HÄR!

Pressinformation

Läs mer...

Sök

Dana Förlag på Facebook

Dana Förlag

c/o Peter Fowelin
Hasselstigen 42
152 30 Södertälje
08-550 602 74
0707-72 85 77
E-post: peter[at]danaforlag.se
Webb: www.danaforlag.se