Mindfulness i klassrummet

– steg för steg

Författare: Peter Fowelin

195 kr/st

Beskrivning

"Mindfulness i klassrummet – steg för steg" är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Som läsare vägleds du i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska deras stress, oro och koncentrationssvårigheter. Samtidigt får du råd och tips om hur du själv kan använda mindfulness. Boken är därmed också en introduktion till hur mindfulness för din egen del kan bidra till ökad närvaro i arbetet med barn- och ungdomar. Boken passar också för pedagoger som vill introducera mindfulness i vuxenpedagogiska sammanhang.

Bokfakta

Författare: Peter Fowelin

Titel: Mindfulness i klassrummet – steg för steg

Upplaga: 1

Bandtyp: Häftad (danskt band)

Antal sidor: 178

Dimensioner (bredd x höjd x ryggbredd): 137 x 203 x 10 mm

Vikt: 226 g

Utgivningsdatum: 2011-04-15

ISBN: 978-91-979486-0-9

Pris: 195 kr

Läs mer om boken

”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Som läsare vägleds du i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska deras stress, oro och koncentrationssvårigheter.

Bokens kapitel behandlar centrala delar i mindfulnessträningen i en ordningsföljd som passar i skolan: kroppen, sinnena, andningen, tankar och känslor samt avslutningsvis hur mindfulness kan användas för att stärka relationerna i en elevgrupp. I boken finns cirka 50 olika övningar och varje kapitel innehåller övningar som är kopplade till just det kapitlets tema. Boken innehåller också flera arbetsblad som kan kopieras till eleverna.

Varje kapitel innehåller också råd och tips om hur du som läsare själv kan använda mindfulness. Boken är därmed även en introduktion till hur mindfulness kan bidra till ökad kvalitet i ditt arbete med barn- och ungdomar, och till att du får ett allmänt ökat välbefinnande och ett större lugn.

Alla som arbetar med barn och ungdomar har behållning av att läsa boken och använda dess många övningar. Boken fungerar också som inspiration för pedagoger som vill introducera mindfulness i vuxenpedagogiska sammanhang. Även föräldrar har utbyte av att läsa boken och tillämpa det förhållningssätt som presenteras.

UR INNEHÅLLET
1. Den stressade eleven
2. Vad är mindfulness?
3. Vår sanningsenliga kropp
4. Våra uppmärksamma sinnen
5. Vår lugnande andning
6. Våra bångstyriga tankar och bråkiga känslor
7. Du jag och hela gruppen
8. En skola utan stress?

UR BOKENS FÖRORD
”Peter Fowelin har skrivit en bok som är fylld av effektiva meditationsbaserade övningar presenterade i ett ’mindfulness’-sammanhang. Boken är en fantastisk källa till övningar som också har stor variation och lär passa alla intresserade lärare och föräldrar. Den lämpar sig för barn från 3 år och uppåt. Författaren påpekar att boken är till för att användas och just användbarheten är dess stora styrka. Det saknades tidigare en sådan bok. Nu är den här!”
Ur bokens förord av fil.dr Yvonne Terjestam, författare till boken Mindfulness i skolan

 

Sagt om boken

”Boken innehåller en skattkista med övningar att gräva ur. Tydliga instruktioner gör att läraren enkelt kan börja från övning ett och sedan fortsätta boken igenom. Sällan behövs något material eller stora förberedelser och alla övningar är nivåanpassade för att kunna användas från förskolebarn till gymnasium/vuxna.”
Ur recension av ”Mindfulness i klassrummet” av Therese Nordholm, BTJ (f.d. Bibliotekstjänst), 2011-06-14 (häftepos 11114035)

LÄSARKOMMENTARER
”Jag hade inte kunnat önska mig en mer tydlig, informativ och praktisk bok om mindfulness i skolan. Peter Fowelin fångar förhållningssättet i mindfulness bra, utan att vare sig krångla till det eller trivialisera. Alla övningar är också en guldgruva. Mindfulness i klassrummet bidrar till att bryta mark, så att allt fler pedagoger kommer att våga använda sig av mindfulness i arbetet med barn och unga.” Ola Lundström, lärare i mindfulness och meditation, f.d. gymnasielärare

”Jag skulle vilja beställa två ex till av din bok ’Mindfulness i klassrummet’. Jag har nu läst klart den och tycker verkligen att den håller rakt igenom. Bra att du har med relationen mellan elever och i gruppen också, det kan ibland missas när man mest betonar den ’inre medvetenheten’.” Lärare i grundskolan

”Klockren för lärare: En mycket bra bok för lärare eller annan personal vid skola som på ett enkelt och tillgängligt vis vill införliva mindfulness i skolundervisningen eller liknande sammanhang. Kan även med fördel användas inom föreningsidrotten.” Martina, recension Bokus 2016-11-21

 

Pressinformation

PRESSMEDDELANDE 2011-04-15

Peter Fowelin ”Mindfulness i klassrummet”

Undersökning efter undersökning visar att dagens barn och ungdomar känner sig stressade och att stressnivåerna gradvis ökar under skolgången. Oro, koncentrationsproblem och försämrade skolresultat är en följd av det. I boken ”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” får lärare och pedagoger från förskolan till gymnasiet verktyg att hjälpa barn- och elevgrupper till ökat lugn och välbefinnande.

– I Sverige finns ingen praktiskt inriktad bok om mindfulness som riktar sig till lärare. Med min bakgrund som so-lärare och läromedelsförfattare vill jag fylla den luckan. Jag har också knutit kontakt med pedagoger runt om i landet som har hjälpt mig att pröva ut de övningar som finns i boken, säger författaren Peter Fowelin, som sedan flera år tillbaka håller kurser och föreläser om mindfulness för lärare.

”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är gjord för att användas, inte bara läsas. Bokens kapitel behandlar centrala delar i mindfulnessträningen i en ordningsföljd som passar i skolan: kroppen, sinnena, andningen, tankar och känslor samt hur mindfulness kan användas för att stärka relationerna i en elevgrupp. I boken finns cirka 50 olika övningar och flera arbetsblad som kan kopieras till eleverna.

– Eftersom mindfulness är nytt för de flesta pedagoger ger jag i varje kapitel också råd och tips om hur läsaren kan använda mindfulness för sin egen del. Boken är därmed också en introduktion till mindfulness för den som läser boken. En pedagog som själv mår bra och är närvarande fungerar bättre med eleverna, betonar Peter Fowelin.

Alla som arbetar med barn och ungdomar har behållning av att läsa boken och använda dess många övningar. Boken fungerar också som inspiration för pedagoger som vill introducera mindfulness i vuxenpedagogiska sammanhang. Även föräldrar har utbyte av att läsa boken och tillämpa det förhållningssätt som presenteras.

OM FÖRFATTAREN
Peter Fowelin är diplomerad organisationskonsult och före detta SO-lärare. Sedan 2008 håller Peter kurser och föreläser för lärare och skolpersonal om mindfulness. Peter har fått sin mindfulnessutbildning av bland andra Ola Schenström och Jon Kabat-Zinn. Peter är även läromedelsförfattare och skribent i ledarskapsfrågor.

OM FÖRLAGET
Dana Förlag (www.danaforlag.se) drivs av Peter Fowelin och startar sin verksamhet i och med utgivningen av ”Mindfulness i klassrummet – steg för steg”.

RECENSIONSEXEMPLAR
Kontakta Peter Fowelin via mejl peter[at]danaforlag.se eller telefon 0707-72 85 77.

FAKTA OM BOKEN
Författare: Peter Fowelin
Titel: Mindfulness i klassrummet – steg för steg
Förlag: Dana Förlag
Bandtyp: Häftad (danskt band)
Antal sidor: 178 sidor
Dimensioner: 137 x 203 x 10 mm
Vikt: 226 g
Utgivningsdatum: 2011-04-15
ISBN: 978-91-979486-0-9
Pris i nätbokhandeln: ca 175 kr