Köpvillkor

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta oss via mejl peter@danaforlag.se eller per telefon 0707-72 85 77 till Peter Fowelin. Vi rekommenderar dig att använda Konsumentverkets ångerblankett vid kontakt med oss. Läs mer om ångerrätt på Hallå konsuments webbplats.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan/boken. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav. Om boken vid återsändandet är i ett skick som tyder på att den blivit läst/använd är du som köpare ansvarig för dess minskade värde.

Om du utnyttjar din ångerrätt ska Dana Förlag utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet återbetala dina kostnader för ordern, dock tidigast när vi har fått tillbaka varan från dig eller du sänt oss ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

– förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits
– ljud- och e-böcker som köps för direkt nedladdning, eftersom de räknas som en tjänst

Reklamation

Vid alla typer av reklamationer, t ex skadad vara eller saknad vara i leveransen, ber vi dig kontakta oss via mejl peter@danaforlag.se eller eller telefon 0707-72 85 77. Ange fakturanummer och titel samt förklara problemet, så kan vi lättare hjälpa dig. Skicka inget utan att först ha varit i kontakt med oss.

Outlösta paket

Om ett paket inte hämtas ut, eller om en försändelse kommer i retur på grund av att Dana Förlag fått en felaktig adress, tar vi ut 149 kr som kompensation för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt 149 kr (SEK), som kompensation för hantering och omkostnader.

Leveransvillkor

Dina böcker skickas inom tre dagar från gjord beställning och levereras mot faktura. Om snabbare leverans önskas: ta kontakt med Peter Fowelin på telefon 0707-72 85 77 eller mejl peter@danaforlag.se inför eller vid beställningen. Vid större beställning kan förskottsbetalning eller postförskott bli aktuellt. Bok- och cd-priser inkluderar 6 % moms. Porto på 29 kr tillkommer för enstaka bok/böcker. Vid större leverans kan faktisk fraktkostnad komma att debiteras, efter överenskommelse med kunden. Vid skilda leverans- och fakturaadresser debiteras även brevporto för fakturan. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 60 kr.