Vi stöder

Vi-skogen

Dana Förlag fortsätter även under 2020 att stödja Vi-skogen, så ditt bokinköp bidrar till trädplantering för att motverka klimatförändringen. I år höjer vi bidraget till 4 % av förlagets bokintäkter och blir ett certifierat Stödföretag. Faktablad om Vi-skogens arbete mot klimatförändringar och fattigdom.

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. Läs mer om Vi-skogens arbete för klimatet.  

Kiva

Solidaritetsgruppen Donel i Kongo
Concilie är med i Hekima, en organisation för mikrolån i Kongo, och hon ansvarar för solidaritetsgruppen Donel (se bilden). Concilie är 59 år säljer second hand-kläder och med lånet på totalt 8 500 USD från Kiva kan hon bygga upp verksamhetens lager.

Även 2019 år går Dana Förlags julgåva till organisationen Kiva, som ordnar mikrolån till bl.a. småföretagare i tredje världen. Concilie är med i Hekima, en organisation för mikrolån i Kongo, och hon ansvarar för gruppen Donel (se bilden). Concilie är 59 år, änka, och säljer second hand-kläder. Med lånet på totalt 8 500 USD från Kiva kan hon bygga upp verksamhetens lager.

Dana Förlag (Peter Fowelin) bidrar som långivare nr 84 med 50 USD och just nu har nästan 30 % av lånet finansierats av olika bidragsgivare. När lånet är finansierat kan det betalas ut till Concilie, som sedan under ett par års tid kommer att betala tillbaka lånet till Kiva – och sedan kan vi som lånat ut använda pengarna för ett nytt lån. God Jul & Gott Nytt År!
Länk till Kiva och detta projekt: https://www.kiva.org/lend/1883405

2018 år julgåva gick till detta projekt, som 2019-12-25 betalats tillbaka med 66 % av den totala summan på 1 300 USD: https://www.kiva.org/lend/1659835

Tibet Charity

Sedan cirka 10 år har Peter Fowelin, som driver Dana Förlag, ett fadderbarn i Kathmandu som får finansiellt stöd för sin skolgång via Tibet Charity. Andra organisationer som har stötts eller stöds genom enstaka gåvor eller längre engagemang är t.ex. Läkare utan gränser, Amnesty International och SOS-barnbyar.

FSC

Dana Förlags böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket framgår av FSCs symbol på respektive boks tryckortssida. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Läs mer på FSC Swedens hemsida.

Dana Förlag