Vi stöder

Vi-skogen

Dana Förlag fortsätter även under 2022 att stödja Vi-skogen, så ditt bokinköp bidrar till trädplantering för att motverka klimatförändringen. Precis som år 2021 går 4 % av förlagets bokintäkter till Vi-skogen och vi fortsätter att vara ett certifierat Stödföretag. Faktablad om Vi-skogens arbete mot klimatförändringar och fattigdom.

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. Läs mer om Vi-skogens arbete för klimatet.  

Kiva

Gruppen Las Girasoles de San Juan
Gruppen ”Las Girasoles de San Juan” i Guatemala består av sju kvinnor och deltar i ett program för mikrolån. De träffas en gång i månaden där de får utbildning för sin affärsverksamhet, i kvinno- och hälsofrågor m.m. Detta lån går till Dora, gruppens sekreterare, som odlar och säljer blommor. Hon är 23 år och mån om att hennes fyra barn, som nu är 2-9 år gamla, ska få god utbildning när de växer upp.

Även 2021 år går Dana Förlags jul- och nyårsgåva till organisationen Kiva, som ordnar mikrolån till bl.a. småföretagare i tredje världen. Dana Förlags lån går precis som förra året till en verksamhet som valts ut av Kivas team ”Climate Pilots”, som väljer ut låntagare med verksamhet som teamet bedömer gynnar klimatet. Dora är sekreterare i gruppen ”Las Girasoles de San Juan” i Guatemala (se bild) och hon lånar 4 475 USD för att köpa organisk gödsel och frön för odling av blommor.

Dana Förlag (Peter Fowelin) bidrar som långivare nr 75 med 50 USD och 2021-12-28 har 75 % av lånet finansierats av olika bidragsgivare. När lånet är finansierat kan det betalas ut till Dora, som sedan under ett drygt år kommer att betala tillbaka lånet till Kiva – och sedan kan vi som lånat ut använda pengarna för ett nytt lån.

Totalt har Dana Förlag på det här sättet lånat ut drygt 1 200 USD till olika projekt under drygt tio års tid. Länk till Kiva och detta projekt: https://www.kiva.org/lend-beta/2298560

2020 års julgåva gick till detta projekt, som 2021-12-28 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 425 USD: https://www.kiva.org/lend/2040461
2019 års julgåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 8 500 USD: https://www.kiva.org/lend/1883405
2018 års julgåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 300 USD: https://www.kiva.org/lend/1659835

Tibet Charity

Sedan cirka 10 år har Peter Fowelin, som driver Dana Förlag, ett fadderbarn i Kathmandu som får finansiellt stöd för sin skolgång via Tibet Charity. Andra organisationer som har stötts eller stöds genom enstaka gåvor eller längre engagemang är t.ex. Läkare utan gränser, Amnesty International och SOS-barnbyar.

Miljömärkning (FSC m.m.)

Dana Förlags böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket oftast framgår av FSCs symbol på respektive boks tryckortssida. Se även fliken Bokfakta under respektive bok. Där framgår övriga miljömärkningar för det papper som används i bokens inlaga, t.ex. EU Ecolabel.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Läs mer på FSC Swedens hemsida.