Vi stöder

Vi-skogen

Dana Förlag fortsätter även under 2021 att stödja Vi-skogen, så ditt bokinköp bidrar till trädplantering för att motverka klimatförändringen. Precis som år 2020 går 4 % av förlagets bokintäkter till Vi-skogen och vi fortsätter att vara ett certifierat Stödföretag. Faktablad om Vi-skogens arbete mot klimatförändringar och fattigdom.

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. Läs mer om Vi-skogens arbete för klimatet.  

Kiva

La Confianza Group
Gruppen La Confianza består av Robertina, som tillverkar och sälja tamales, Santos, som har en livsmedelsbutik, Juana, som tillverkar och säljer tortillas och Esperanza, som tillverkar och säljer tamales. Lånet på 1 425 USD går till Santos för hon ska kunna köpa ett kylskåp och varor till sin livsmedelsbutik.

Även 2020 år går Dana Förlags julgåva till organisationen Kiva, som ordnar mikrolån till bl.a. småföretagare i tredje världen. Santos har en livsmedelsbutik och är med i gruppen La Confianza. Med lånet på 1 424 USD kan hon köpa ett kylskåp samt varor till sin livsmedelsbutik.

Dana Förlag (Peter Fowelin) bidrar som långivare nr 30 med 50 USD och 2020-12-30 har 70 % av lånet finansierats av olika bidragsgivare. När lånet är finansierat kan det betalas ut till Santos, som sedan under ett drygt år kommer att betala tillbaka lånet till Kiva – och sedan kan vi som lånat ut använda pengarna för ett nytt lån. Totalt har Dana Förlag på det här sättet lånat ut drygt 1 000 USD till olika projekt sedan tio års tid.
Länk till Kiva och detta projekt: https://www.kiva.org/lend/2040461

2019 års julgåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 8 500 USD: https://www.kiva.org/lend/1883405
2018 års julgåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 300 USD: https://www.kiva.org/lend/1659835

Tibet Charity

Sedan cirka 10 år har Peter Fowelin, som driver Dana Förlag, ett fadderbarn i Kathmandu som får finansiellt stöd för sin skolgång via Tibet Charity. Andra organisationer som har stötts eller stöds genom enstaka gåvor eller längre engagemang är t.ex. Läkare utan gränser, Amnesty International och SOS-barnbyar.

Miljömärkning (FSC m.m.)

Dana Förlags böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket oftast framgår av FSCs symbol på respektive boks tryckortssida. Se även fliken Bokfakta under respektive bok. Där framgår övriga miljömärkningar för det papper som används i bokens inlaga, t.ex. EU Ecolabel.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Läs mer på FSC Swedens hemsida.