Vi stöder

Vi-skogen

Dana Förlag är sedan 2021 certifierat Stödföretag till Vi-skogen och fortsätter med det även under 2023. Precis som tidigare år går upp till 5% av förlagets bokintäkter till Vi-skogen. Ditt bokinköp bidrar därmed till trädplantering för att motverka klimatförändringen. Faktablad om Vi-skogens arbete mot klimatförändringar och fattigdom.

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter värde på såväl miljömässiga som sociala, ekonomiska och effekter. Träd bekämpar både fattigdom och klimatförändringar. Vi-skogen arbetar med trädplantering i östra Afrika, där de också utbildar lokala bondeorganisationer i hållbart jordbruk och agroforestry, jämställdhet och företagande. Agroforestry går ut på att låta träd växa och samverka med grödor och boskap. Det ger kvinnor och män som lever i fattigdom möjlighet att klara av klimatkrisens effekter. De ökar sin motståndskraft och kan därmed själva förbättra sina levnadsvillkor, direkt och på lång sikt. Samtidigt binds koldioxid och klimatet förbättras.  Läs mer om Vi-skogens arbete för klimatet.  

Kiva

Även 2022 år går Dana Förlags jul- och nyårsgåva till organisationen Kiva, som ordnar mikrolån till bl.a. småföretagare i tredje världen. Dana Förlags lån går precis som förra året till en verksamhet som valts ut av Kivas team “Climate Pilots”, som väljer ut låntagare med verksamhet som teamet bedömer gynnar klimatet. Claudia är 25 år och bor i högländerna i Guatemala. För tre och ett halvt år sedan började hon sälja second hand-kläder. Nu behöver hon ett lån för att kunna utvidga sin verksamhet. Lånet är på 1 300 USD och Dana Förlag (Peter Fowelin) bidrar som långivare 30 med 50 USD. 2022-12-31 har ca 60 % av lånet finansierats av olika bidragsgivare. När lånet är finansierat kan det betalas ut till Claudia, som sedan under ett drygt år kommer att betala tillbaka lånet till Kiva – och sedan kan vi som lånat ut använda pengarna för ett nytt lån.

Totalt har jag (Peter F) på det här sättet lånat ut drygt 1 400 USD till olika projekt under drygt tio års tid. Länk till Kiva och Claudias projekt: https://www.kiva.org/lend/2484453

2021 års gåva gick till detta projekt, som 2022-12-31 betalats tillbaka med 99 % av den totala summan på 4 475 USD:  https://www.kiva.org/lend-beta/2298560
2020 års gåva gick till detta projekt, som 2021-12-28 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 425 USD: https://www.kiva.org/lend/2040461
2019 års gåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 8 500 USD: https://www.kiva.org/lend/1883405
2018 års gåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 300 USD: https://www.kiva.org/lend/1659835

Claudia Sarai i Guatemala
Claudia Sarai är 25 år och bor i Guatemalas centrala högländer. Sedan några år driver hon en egen rörelse där hon säljer återbrukade kläder. Hon lånar 1 300 USD av Kiva för att utöka sin verksamhet. Dana Förlag bidrar med 50 USD. Claudia siktar också på att bli del av ett s.k. Friendship Bridge-program som heter Puente a Éxito. Det är ett program som lånar ut pengar och ger rådgivning till kvinnor, så att de kan utvidga sina affärsrörelser.

Miljömärkning (FSC m.m.) och klimatpåverkan

Enligt den första rapporten från Bokbranschens klimatinitiativ (2022) släpper en genomsnittlig bok ut 650 gram koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar utsläppen från tre kilo potatis eller 4 km bilkörning. För den tryckta bokens livscykel kommer den största andelen utsläpp från bokproduktionen, drygt 50 procent. Därefter kommer transporter, som står för 22 procent. Av alla transporter mellan tryckeri och kund står transport mellan tryckeri och lager för 40 procent av utsläppen. Se även Boktuggs artikel om rapporten.

Dana Förlags böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket oftast framgår av FSCs symbol på respektive boks tryckortssida. Se även fliken Bokfakta under respektive bok. Där framgår övriga miljömärkningar för det papper som används i bokens inlaga, t.ex. EU Ecolabel.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Läs mer på FSC Swedens hemsida.