Vi stöder

Vi-skogen

Dana Förlag är sedan 2021 certifierat Stödföretag till Vi-skogen och fortsätter med det även under 2023. Precis som tidigare år går upp till 5% av förlagets bokintäkter till Vi-skogen 2023. Ditt bokinköp bidrar därmed till trädplantering för att motverka klimatförändringen. Faktablad om Vi-skogens arbete mot klimatförändringar och fattigdom.

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter värde på såväl miljömässiga som sociala, ekonomiska och effekter. Träd bekämpar både fattigdom och klimatförändringar. Vi-skogen arbetar med trädplantering i östra Afrika, där de också utbildar lokala bondeorganisationer i hållbart jordbruk och agroforestry, jämställdhet och företagande. Agroforestry går ut på att låta träd växa och samverka med grödor och boskap. Det ger kvinnor och män som lever i fattigdom möjlighet att klara av klimatkrisens effekter. De ökar sin motståndskraft och kan därmed själva förbättra sina levnadsvillkor, direkt och på lång sikt. Samtidigt binds koldioxid och klimatet förbättras.  Läs mer om Vi-skogens arbete för klimatet.  

Kiva

Även 2023/24 går Dana Förlags jul- och nyårsgåva till organisationen Kiva, som ordnar mikrolån till bl.a. småföretagare i tredje världen. Dana Förlags lån går precis som förra året till en verksamhet som valts ut av Kivas team ”Climate Pilots”, som väljer ut låntagare med verksamhet som teamet bedömer gynnar klimatet. Henriette bor i Rwanda, är gift och har ett barn. Hon har i tre år drivit sin butik som reparerar och säljer cyklar. Med lånet på totalt 2 475 USD kan hon köpa fler reservdelar och utöka sin verksamhet. Dana Förlag (Peter Fowelin) bidrar med 50 USD.

När lånet är helt finansierat kan det betalas ut till Henriette, som sedan under drygt två år kommer att betala tillbaka lånet till Kiva – och sedan kan vi som lånat ut använda pengarna för ett nytt lån. Totalt har jag (Peter F) på det här sättet lånat ut drygt 1 600 USD till olika projekt under drygt tio års tid. Länk till Kiva och Henriettes projekt: https://www.kiva.org/lend/2702858

2022/23 års gåva gick till detta projekt, vars 1 300 USD ska betalas tillbaka under 2024: https://www.kiva.org/lend/2484453
2021/22 års gåva gick till detta projekt, som 2022-12-31 betalats tillbaka med 99 % av den totala summan på 4 475 USD:  https://www.kiva.org/lend-beta/2298560
2020/21 års gåva gick till detta projekt, som 2021-12-28 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 425 USD: https://www.kiva.org/lend/2040461
2019/20 års gåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 8 500 USD: https://www.kiva.org/lend/1883405
2018/19 års gåva gick till detta projekt, som 2020-12-30 betalats tillbaka med 100 % av den totala summan på 1 300 USD: https://www.kiva.org/lend/1659835

Lånet till Henriette ombesörjs via Kiva av partnern VisionFund Rwanda. Lånet stödjer kvinnliga entreprenörer i Rwanda som tidigare har fått lån i en solidaritetsgrupp och nu har godkänts för individuellt lån. Lånet ger låntagarna tillgång till kapital för sina rörelser. Syftet är att hjälpa kvinnor i låginkomstfamiljer i Rwanda möjlighet att förbättra sin levnadsstandard.

Miljömärkning (FSC m.m.) och klimatpåverkan

Enligt den första rapporten från Bokbranschens klimatinitiativ (2022) släpper en genomsnittlig bok ut 650 gram koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar utsläppen från tre kilo potatis eller 4 km bilkörning. För den tryckta bokens livscykel kommer den största andelen utsläpp från bokproduktionen, drygt 50 procent. Därefter kommer transporter, som står för 22 procent. Av alla transporter mellan tryckeri och kund står transport mellan tryckeri och lager för 40 procent av utsläppen. Se även Boktuggs artikel om rapporten.

Dana Förlags böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket oftast framgår av FSCs symbol på respektive boks tryckortssida. Se även fliken Bokfakta under respektive bok. Där framgår övriga miljömärkningar för det papper som används i bokens inlaga, t.ex. EU Ecolabel.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Läs mer på FSC Swedens hemsida.