Klimat och ekologi med buddhistiska ögon

Stephen Batchelor, David Loy, Joanna Macy m.fl.

Det ursprungliga priset var: 125 kr.Det nuvarande priset är: 88 kr.

Beskrivning

Mänskligheten står inför utmaningar på många plan. Hur kan vi tackla det, så att både planetens och vår personliga hälsa värnas? Bland västerländska buddhister, inte minst i USA, är dialogen kring de existentiella utmaningar världen står inför livlig. Boken presenterar ett urval tongivande texter från detta tankeutbyte. Som en röd tråd löper tanken att den ekologiska krisen också är en andlig och psykologisk kris, som samtidigt öppnar möjligheten för oss att finna nya perspektiv, styrka och stöd ‒ enskilt och tillsammans.
Läs mer om boken

”Det världen tycks säga oss är ’vakna eller försvinn!’”, skriver David Loy i sitt bidrag i antologin. Joanna Macey konstaterar i bokens inledande bidrag att vi inte har någon tid att förlora. Att de stora ödesfrågorna kring klimatet och ekologin är brännande och kräver handling är utgångspunkten för antologins olika bidrag. Författarnas belyser utifrån sina olika infallsvinklar, och med stöd av buddhistiskt tankegods och andliga praktiker, bokens tema.

Innehållet i boken spänner över allt från socialt engagerad buddhism och kritik av vår moderna civilisation till meditation, djup naturkontakt och kontemplation till hjälp för oss alla. Även metoder och projekt med lösningar för klimatet lyfts fram.

Bokens eventuella försäljningsöverskott skänks till Vi-skogens trädplantering, som motverkar både fattigdom och klimatförändring. Läs mer på viskogen.se.

INNEHÅLL

Kapitel 1. Ingen tid att förlora (Joanna Macy)
Kapitel 2. Uppvaknande i klimatförändringens tid (David Loy)
Kapitel 3. De 100 bästa klimatlösningarna (Paul Hawken)
Kapitel 4. Ur det vilda föddes sinnet (Matthew Gindin)
Kapitel 5. Från en dödskultur till en livskultur (Ven. Bikkhu Bodhi)
Kapitel 6. Att omfamna utrotningen (Stephen Batchelor)
Kapitel 7. En nypa frisk luft (Mark Coleman)
Kapitel 8. Meditation för klimatångest (Dekila Chungyalpa)
Kapitel 9. Arbetet som återanknyter (Joanna Macy)

MER OM BOKENS KAPITEL

Joanna Macy konstaterar att vi inte har någon tid att förlora - klimatförändringarna är redan här. Ändå måste vi komma ihåg att älska vår värld och inte vända oss bort från det vi ser. Vi behöver än en gång lära oss hur vi ska ta hand om varandra.

David Loy pekar i sitt bidrag på att en viktig utveckling inom modern buddhism är socialt engagerad buddhism, som vidgar perspektivet från det individuella till det samhälleliga. Den ekologiska krisen är också en andlig kris, där vi utmanas till att inse vårt samberoende, menar han.

Ven. Bikkhu Bodhi bygger vidare på detta samhälleliga perspektiv och sätter fingret på den ”dödskultur” som hotar den mänskliga civilisationen. Han efterlyser ett nytt paradigm – en modell för en ”livskultur” som skiljer sig från det vinst- och företagsparadigm som ”behandlar människor lika kallsinnigt som det behandlar stenar, träd och jord”.

Stephen Batchelor betonar att vi i ett klimatnödläge måste undgå att bli lamslagna av våra rädslor och i stället försöka "vila i en rymd av orädd medvetenhet", så att vi utifrån det kan bemöta de hot som vi och framtida generationer står inför.

Paul Hawken står för bokens mest optimistiska perspektiv. Hawken är entreprenör och miljöaktivist och driver ett projekt som kartlägger, mäter och utformar modeller för klimatförbättrande lösningar, vilket också resulterat i den uppmärksammade boken Project drawdown.

Matthew Gindin menar att vår egen och våra barns andliga hälsa är beroende av en natur som förblir vild och full av mångfald. Han pekar på att effekterna av varje ödelagt ekosystem är oöverskådliga och att varje del av det vilda som vi räddar kan utgöra oumbärliga områden av liv och visdom för våra barn.

Boken avslutas med några texter som ger handfast vägledning för utövning som kan vara till stöd för oss. Mark Coleman delar med sig av sju meditationer som hjälper oss att finna djup kontakt med naturen. Dekila Chungyalpa visar hur vi kan hantera klimatångesten med hjälp av meditation. Och Joanna Macy beskriver en process som kan ge oss styrka och nya perspektiv, enskilt och tillsammans.

Bokfakta

Författare: Stephen Batchelor, David Loy, Joanna Macy m.fl.
Titel: Klimat och ekologi med buddhistiska ögon
Översättare: Agneta Sellin, Per Nikkinen, Ursula Nikkinen, Peter Fowelin
Upplaga: 1
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 104
Dimensioner (bredd x höjd x ryggbredd): 125 x 190 x 9 mm
Vikt: 102 g
Utgivningsdatum: 2023-11-20
Miljömärkning: FSC
ISBN: 9789198642865
Pris: 125

Pressrummet

Pressmeddelande i pdf-format: Pressmeddelande öppnas i nytt fönster. Författarporträtt högupplöst: Författarporträtt öppnas i nytt fönster.

Sagt om boken

Nya perspektiv på klimat och ekologi

RECENSION: ”Här finns såväl den mer filosofiska och meditativa buddhistiska filosofins reflektion över hur människan förhåller sig till världen, som socialt engagerad buddhism, där budskapet kan sammanfattas att vandra i omsorg när världen faller samman, för det är själva omsorgen som kan hjälpa världen igenom den kris som råder. Boken introducerar en rad gröna tänkare med inspiration från buddhismen som är vanlig i USA (…) [och] tankestoff som ger nya perspektiv på klimat och ekologi.” Helhetsbetyg 3 = Bra

Ur recension av ”Klimat och ekologi med buddhistiska ögon” av Ive Brissman, BTJ (f.d. Bibliotekstjänst), 2023-11-06 (BTJ-häfte nr 23/2023).

Styrka när världen står i brand

Se artikel om boken ”Klimat och ekologi med buddhistiska ögon” i tidningen Free.

Artikel i tidningen Free nr 2/24: Styrka när världen står i brand