Stillhet i förskola och skola

Steg för steg
Anna Bornstein

220 kr

Beskrivning

Anna Bornstein visar i "Stillhet i förskola och skola" hur vi skapar en lugn och trygg miljö för barn och elever så att de mår bra, lär sig och utvecklas. Hon gör det utifrån tjugo års erfarenheter av mindfulness och annan stillhetsmetodik  i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Metodiken i boken bygger på fyra övningsformer - stillhet (mindfulness m.m.), beröring, reflektion och rörelse (qigong/yoga) - och har utvecklats inom den ideella föreningen Drömmen om det goda. Lärarnas arbete och elevernas respons skildras, liksom övningarnas utformning och effekter, belysta med hjälp av bland annat medicinsk och neurologisk forskning
Läs mer om boken

Vi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och utveckling för oss själva, våra barn och barnbarn. Men verkligheten är att barn och vuxna i dag är splittrade, oroliga och stressade. Var femte elev i den svenska grundskolan mår dåligt. Bristande trygghet och studiero var 2016 den vanligaste orsaken till Skolinspektionens kritik av skolor – och samtidigt har pedagoger i förskola och skola ambitioner och arbetsbördor som är närmast övermänskliga.

"Stillhet i förskola och skola" visar hur den här situationen kan hjälpas upp. Boken har skrivits Anna Bornstein, författare till ett dussintal böcker och initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda, där bokens stillhetsmetodik utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära ut övningarna till barn och elever från förskola till gymnasium. "Stillhet i förskola och skola" är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar.

Läs ett smakprov ur "Stillhet i förskola och skola".

UR INNEHÅLLET

Kap 1. Trygghet och studiero
Kap 2. Stillhetsmetodiken i Drömmen om det goda: stillhet, beröring, reflektion och rörelse
Kap 3. Motkrafterna och förklädda hjälpare
Kap 4. Hälsan
Kap 5. De utsatta barnen och eleverna
Kap 6. Stillhet som verktyg för fred och hållbarhet
Kap 7. Demokrati och allas lika värde och rättigheter
Kap 8. Lärandet
Kap 9. Stillhet ledarskap och personalens relation

UR FÖRFATTARENS FÖRORD

"Skollagen och förskolans och skolans styrdokument betonar vikten av en lugn och trygg miljö. Enligt barnkonventionen, som enligt regeringens förslag ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2018, har varje barn rätt till bra hälsa. Den här boken visar hur vi med enkla medel och utan stora kostnader kan förverkliga dessa viktiga mål. Den berättar om tjugo års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i Sverige. I boken får du möta lärare och pionjärer som gått före och prövat. Här finns stillhetsuppdraget förtydligat, forskningsunderlag och erfarenheter av stillhetsövning med barn och elever i alla åldrar. Vi berättar inte bara om goda frukter utan också om hindren och hur de kan tacklas. Om vikten av att känna och förstå svårigheterna, men också av att tro på de goda möjligheterna."

OM FÖRFATTAREN

Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna Bornstein skrev under många år på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld. Hon har bland annat skrivit böckerna "Kroppskänning" (1999), "Intuition" (2000) och "Den samiska vandringsrösten" (2002).

Anna Bornstein är initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik. "Stillhet i förskola och skola" har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström-Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. Genom hennes pionjärinsats blev Norrköping 2008 pilotkommun för Drömmen om det goda och i dag vävs stillheten in i många av dess förskolor och skolor. Erfarenheterna från detta arbete skildras utförligt i boken.

Bokfakta

Författare: Anna Bornstein
Titel: Stillhet i förskola och skola - steg för steg
Upplaga: 1
Bandtyp: Häftad (danskt band)
Antal sidor: 240
Dimensioner (bredd x höjd x ryggbredd): 156 x 228 x 16 mm
Vikt: 375 g
Utgivningsdatum: 2017-10-30
Miljömärkning: FSC
ISBN: 978-91-979486-9-2
Pris: 220

Pressrummet

Pressmeddelande i pdf-format: Pressmeddelande öppnas i nytt fönster. Författarporträtt högupplöst: Författarporträtt öppnas i nytt fönster.

Sagt om boken

Mycket användbar och lättläst

RECENSION: Boken, som särskilt vänder sig till pedagoger, förskolechefer och rektorer, skildrar ingående 20 års erfarenheter av arbete med metoden på olika stadier, lärarnas reflektioner samt barnens och elevernas respons. Även personal och föräldrar har användning för de enkla övningarna. Allt förankras i styrdokument som läroplaner, skollag och FN:s konvention om mänskliga rättigheter, bl.a. via faktarutor, fotnoter och litteraturlista. Det är en mycket användbar, lättläst handbok med övningar och exempel från verkligheten.

Ur recension av ”Stillhet i förskola och skola” skriven av Eva Lexell Törnblom, BTJ (f.d. Bibliotekstjänst), BTJ-häftet nr 2, 2018

Högaktuell bok

RECENSION: Boken kom för ett par år sedan men är fortfarande högaktuell då många mår dåligt i skolan på grund av stress. (…) Boken är en guldgruva för alla som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar.

Tidningen Skolfamiljen, nr 2, 2019

Kunskap och inspiration för pedagoger

LÄSARKOMMENTAR: Vilken fantastisk bok! Vilken källa till kunskap och inspiration för alla oss pedagoger och övrig skolpersonal i det värdefulla dagliga arbetet med barnen – vår framtid!

Förskollärare, 2017-12-11

En skatt för alla

LÄSARKOMMENTAR: Vilken sagolik bok till oss alla människor, en skatt!

Gymnasielärare, 2017-12-10